فروشگاه اینترنتی نی زا کالا | فروش انواع ویدئو پروژکتور نی زاhttps://nizakala.comفروشگاه اینترنتی نی زا کالا | فروش انواع ویدئو پروژکتور نی زاfaفروشگاه اینترنتی نی زا کالا | فروش انواع ویدئو پروژکتور نی زاhttps://nizakala.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://nizakala.com162130فروشگاه اینترنتی نی زا کالا | فروش انواع ویدئو پروژکتور نی زاCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ویدئو پروژکتور مدل T23 Plus https://nizakala.com/product/ویدئو-پروژکتور-مدل-T23 Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه ک</span><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;">اربران عزیز</span>، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</span></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 ویدئو پروژکتور مدل T38 https://nizakala.com/product/ویدئو-پروژکتور-مدل-T38 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-اصلی5.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 ویدئو پروژکتور مدل T44 https://nizakala.com/product/ویدئو-پروژکتور-مدل-T44 <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-اصلی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 مینی ویدئو پروژکتور مدل T22 PLUS https://nizakala.com/product/مینی-ویدئو-پروژکتور-مدل-T22 PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aT22A.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 ویدئو پروژکتور مدل T48 https://nizakala.com/product/ویدئو-پروژکتور-مدل-T48 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_20220310_174336_717.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 مینی ویدئو پروژکتور مدل T22 https://nizakala.com/product/مینی-ویدئو-پروژکتور-مدل-T22 <img src='./Administrator/files/ProductPic/T22A.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Friday, February 3, 2023 مینی ویدئوپروژکتور قابل حمل مدل T23 https://nizakala.com/product/مینی-ویدئوپروژکتور-قابل-حمل-مدل-T23 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3T23.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong><span style="color: #ff6600;">قابل توجه کاربران عزیز</span> ، به دلیل گزارشهای بسیار از عرضه ویدئوپروژکتورهای دیگر با نام T،این فروشگاه در قبال محصولاتی که با این نام در دیگر فروشگهای اینترنتی و غیره فروخته میشود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.</strong></p> <p>ویدئوپروژکتور T23 دستگاهی با ویژگی های خاص و مناسب برای مصارف اداری،آموزشی و خانگی میباشد</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Friday, February 3, 2023